Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal din partea candidaților

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a TotalSoft detaliază tipul datelor pe care le colectăm, în ce scop colectăm aceste date și ce măsuri de siguranță utilizăm pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal.

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal din partea candidaților

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestordate și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Total Soft S.A. are obligația de a prelucraîn condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, ori o altă persoană.

TotalSoft S.A., prin intermediul departamentului Resurse Umane și departamentelor pentru care se realizează recrutările,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale.

Scopul prelucrării datelor este: recrutare în cadrul Total Soft S.A.

Acceptarea termenilor conținuți în acest formular reprezintă acordul dumneavoastră prin care Total Soft S.A. prelucrează datele încredințate de dumneavoastră exclusiv înscopul precizat mai sus.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Total Soft S.A., în calitate deoperator, și sunt comunicate exclusiv intern numai următorilor destinatari: responsabilii de Resurse Umane delegați cu procesul de recrutare și managerii departamentelor unde există o nevoie de angajare. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare,la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat, dreptul de a fi uitat, precum și toate celelalte drepturi prevazute de Regulament.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa în orice moment, cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor postale la Global City Business Park, Str. Bucuresti Nord, nr. 10, Cladirea O2, Etaj 8, Voluntari, Ilfov  – în atenția departamentului Recrutare sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa dpo@totalsoft.ro.

Totodata, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucuresti B-dul G-ral.Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.

Termenul de stocare al datelor este de 2 ani, dar în tot acest timp aveți posibilitateade a interveni către Total Soft S.A. pentru a vă exercita drepturile specificate mai sus.

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet, secțiunea Politica de confidențialitate și protecție a datelor:  https://totalsoft.ro/politica-confidentialitate.