Clienţi Referințe clienți Agricultură

Grupul de firme TCE 3 Brazi

“Charisma pentru Agricultură susține într-un singur sistem informatic resursele companiei și ale grupului (financiare, umane, materiale, dar și cele  specifice, de producție vegetală și producție zootehnică). Pentru activitatea de producție vegetală, cea mai importantă funcționalitate a fost interfaţarea grafică, pentru raportare internă și către autorități, cu controalele hărţii terenului.”

Agricultură

Compania


Grupul de firme TCE 3 Brazi este o companie cu capital integral privat, înfiinţată în 1994 sub numele TCE 3 Brazi, specializată în producţia agricolă, creşterea animalelor, prelucrarea produselor de origine animală şi vegetală şi în industrializarea lemnului. Aceste domenii de activitate definesc organigrama de funcţionare a holdingului şi asigură o integrare eficientă a producţiei, fiecare dintre departamente având produse finale competitive pe plan naţional şi internaţional.

Situația

În anul 2012, managementul Grupului de firme TCE 3 Brazi a luat decizia achiziționării unui sistem informatic integrat pentru gestionarea activității financiar-contabile a companiei, dar mai ales pe cea de producție agricolă și zootehnică. Cifra de afaceri realizată de TCE 3 Brazi a depășit in 2012 100 mil EURO în timp ce numărul de angajați a ajuns la 910. Sistemul achiziționat trebuia să eficientizeze și să simplifice, printr-o informatizare completă, activitatile de programare, planificare și gestionare a materialelor, a utilajelor și operațiilor specifice unui an agricol (arat, semanat, erbicidat și recoltat). Charisma pentru Agricultură a fost aleasă datorită flexibilității de a se adapta la nevoile specifice unui producător agricol. 


Una dintre cerințele particulare ale Grupului de firme TCE 3 Brazi a fost posibilitatea integrării hărții cadastrale în Charisma și posibilitatea vizualizării parcelelor în interfața sistemului informatic. S-a dorit reprezentarea grafică a formei și dimensiunii solelor agricole în coordonate cadastrale, conform standardul național (Stereo 70), și eliminarea oricărei erori de calcul și raportare către autoritățile statului.

De asemenea, s-a dorit ca soluția software să permită gestionarea activității zootehnice, creșterea și reproducția animală.


Soluția

Soluția software oferită de TotalSoft susține într-un singur sistem informatic  resursele companiei și ale grupului (financiare, umane, materiale, dar și cele  specifice, de producție vegetală și producție zootehnică). Pentru activitatea de producție vegetală, cea mai importantă funcționalitate a fost interfaţarea grafică, pentru raportare internă și către autorități, cu controalele hărţii terenului.


Astfel, în Charisma pentru Agricultură s-a prevăzut posibilitatea de import a unor fișiere în format de date geospațiale vectoriale (shapefile), generate de aplicații GIS pentru stabilirea coordonatelor geografice. După salvarea fișierelor în baza de date, operatorii Charisma au posibilitatea vizualizării hărților în interfața sistemului și pot face planificarea anuală a culturilor. Culturile astfel salvate în hartă, se salvează și sub forma unor layere în harta inițială facilitând raportarea și salvarea operațiilor tehnologice efectuate pe fiecare sola în parte.  

Postarea raportărilor pe site-ul APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) se face direct din Charisma, acuratețea datelor nefiind alterată de o posibilă eroare umană.  

Orice operație înregistrată în Charisma are trasabilitate în modulul de producție astfel încât să se poată face raportarea automată a consumului efectiv de resurse (cu ce utilaj s-a facut operația, ce oameni au lucrat pe suprafața respectivă, cu ce consum de motorină etc).

Odată intrat în utilizare și văzându-se beneficiile efective ale sistemului informatic, s-a trecut la faza doi care presupune implementarea unui modul destinat gestionării producției zootehnice (creșterea și reproducția animală). O cerință specială a fost ca sistemul Charisma să ofere posibilitatea urmăririi tuturor mișcărilor care se fac cu un animal, de la momentul nașterii și până la sacrificare, și raportarea datelor la SNIIA (Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor).

Modulul de Zootehnie din Charisma urmărește în detaliu procesul de identificare a animalelor din ferme. În cazul bovinelor și cabalinelor, modulul prevede pașapoarte individuale, asigurate prin coduri de bare unice prinse în crotalia fiecărui animal. Pașaportul este identic cu cel impus de legislația europeană și  conține informații privind rasa, părinții, data nașterii, ferma în care s-a născut animalul, exploatația, toate evenimentele în care acesta fost implicat pe parcursul vieții (boli, tratamente etc).

De asemenea, modulul prevede înregistrarea rațiilor zilnice de hrană, pe baza unor metodologii cu rețete standard de producție, precum și documentele specifice urmăririi reproducție încrucișate. 

Pentru categoria de animale de producție există instalații automate de muls, prevăzute cu o comandă program care înregistrează producția de lapte pe fiecarea animal în parte, în parametrii de calitate și cantitate. Aceste instalații vor fi integrate cu sistemul Charisma pentru transmiterea automată a datelor. Astfel se va putea completa automat stocul de lapte cu toate datele aferente (ora la care s-a colectat, de la ce animal, concentrația de grăsime etc.). În plus, se va putea stabili mult mai ușor și mai clar viața de producție a unei bovine, sistemul punând la dispoziție istoricul de producție cu parametrii de lapte ai animalului respectiv.Rezultate

  1. S-a obținut posibilitatea raportării culturilor și operațiilor tehnologice executate într-un anumit an agricol, pe o anumită solă, în contextul hărții cadastrale.
  2. S-au eliminat neconcordanțele dintre raportările companiei și datele oficiale ale ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), obținute prin satelit.
  3. În baza măsurătorilor făcute pe fiecare solă și generării hărților cadastrale s-a putut face comparația între suprafețele pentru care compania plătea chirie către stat și cele care erau efectiv exploatate. Astfel s-a putut plăti către ADS (Agenția Domeniilor Statului) chiria reală a suprafețelor administrate.
  1. S-a corectat modul de înregistrate în sistem a culturilor și poziționării lor pe hartă astfel încât raportările către APIA să corespundă cu fotografiile (hărțile) realizate prin satelit de această instituție. Astfel, prin înlăturarea celei mai mici diferențe între raportările Grupului de firme TCE 3 Brazi și fotografiile prin satelit ale APIA, compania s-a asigurat că obține subvențiile acordate de stat.
  2. Au scăzut costurile cu resursele consumate pentru fiecare operație agricolă, crescând în același timp controlul.
  3. Monitorizare administrativă mult mai bună (identificare și înregistrare), tehnică și financiară a efectivelor de animale din fermă.
  4. Asigurarea trasabilității efective de animale pe tot fluxul zootehnic și automatizarea activităților specifice (identificarea, înregistrarea, mișcarea tuturor animalelor).
  5. Integrarea informațiilor financiar-contabile cu cele de producție.
  6. Transmiterea automată, direct din Charisma , a informațiilor obligatorii către autoritățile statului prin interfaţarea acestuia cu site-urile SNIIA, ANARZ  și  ANSVSA.